Tuyển sinh

                         

Tuyển sinh các lớp năng khiếu như sau:

- Piano kid ( dành cho học viên từ 4 tuổi đến 7 tuổi )
- Piano cơ bản ( dành cho học viên từ 7 tuổi trở lên)
- Piano cổ điển.
- Piano dành cho người lớn.
- Luyện thi chứng chỉ Piano Quốc tế
- Organ kid ( dành cho học viên từ 4 tuổi đến 7 tuổi )

- Vẽ Mỹ Thuật. ( dành cho học viên từ 4 tuổi trở lên )
- Luyện thi môn năng khiếu vào các trường đại học, cao đẳng.