HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRUNG TÂM

icon-phone
Tư vấn qua điện thoại ( 8h - 21h )
0944 328 593

 * CÁC HỌC VIÊN HỌC TẠI TRUNG TÂM ĐƯỢC ĐI BIỂU DIỄN TẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH DO TRUNG TÂM TỔ CHỨC , CÁC EVENT, SỰ KIỆN, NHÀ HÀNG , CÁC CUỘC THI DO PHƯỜNG VÀ THÀNH PHỐ TỔ CHỨC.