Dịch vụ

             

- NHẬN VẼ TRANH TƯỜNG, THI CÔNG HÒN NON BỘ, VẼ CÁC THỂ LOẠI TRANH THEO YÊU CẦU.

- NHẬN DẠY KÈM PIANO VÀ ORGAN : 1 GIÁO VIÊN VÀ 1 TRÒ , 1 TUẦN 2 BUỔI. ( HOẶC THEO THỎA THUẬN )

- NHẬN ĐẾN NHÀ HỌC VIÊN : 1 CÔ 1 TRÒ, 1 TUẦN 2 BUỔI ( HOẶC THEO THỎA THUẬN )

- NHẬN DẠY PIANO, ORGAN , VẼ MỸ THUẬT tại Cơ Sở của TT tại địa chỉ 31 Nguyễn Khuyến , phường 2, TP Bảo Lộc.